Έγκαιρη καθοδήγηση για ξενοδοχεία και θέρετρα σχετικά με την εισροή Sargassum

6
Έγκαιρη καθοδήγηση για ξενοδοχεία και θέρετρα σχετικά με την εισροή Sargassum

4 Μαΐου2018. Το Ινστιτούτο Αλιείας του Κόλπου και της Καραϊβικής είναι στην ευχάριστη θέση να λανσάρει έναν νέο οδηγό infographic για τον τομέα του τουρισμού σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της εισροής σαργασσών και τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τον καθαρισμό των παραλιών.


Τα τελευταία χρόνια, τεράστιες ποσότητες πελαγικού σαργασσού έχουν βγει στην ξηρά στην Καραϊβική, επηρεάζοντας τις ακτές και τις παραλίες, τις πλωτές οδούς, την αλιεία και τον τουρισμό. Η απάντηση στην εισροή σαργασού ήταν συχνά μια σπασμωδική αντίδραση – ασυντόνιστη και όχι πάντα περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Οι κακές επιλογές που γίνονται για την αντιμετώπιση του σαργασσού θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους τους πόρους από τους οποίους εξαρτάται ο τουρισμός – οι κακές πρακτικές καθαρισμού παραλιών προκαλούν απώλεια αμμωδών παραλιών, επιδείνωση της διάβρωσης των ακτών, καταστροφή φωλιών θαλάσσιων χελωνών και θαλάσσιων πτηνών. Όμως έχουν ληφθεί σημαντικά μαθήματα.

Ζημιές στην παραλία από βαριά μηχανήματα (Φωτογραφία: E. Doyle)

Ως διοργανωτής της μεγαλύτερης ετήσιας συνάντησης θαλάσσιας επιστήμης της περιοχής, το Ινστιτούτο Αλιείας του Κόλπου και της Καραϊβικής (GCFI) συγκέντρωσε ερευνητές και διαχειριστές ακτών για να εξετάσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη και να μοιραστούν την εμπειρία διαχείρισης σε σχέση με αυτό το αναδυόμενο ζήτημα. Ένα ενημερωτικό δελτίο GCFI σχετικά με την εισροή sargassum απευθύνεται σε συχνές ερωτήσεις. Ένα ενημερωτικό έγγραφο που εκπονήθηκε με βασικούς περιφερειακούς εταίρους παρέχει καθοδήγηση για τους διαχειριστές ακτών.

Τώρα, στις αρχές του 2018, με μια εισροή σαργάσου να επηρεάζει ξανά τμήματα της περιοχής της Καραϊβικής, το Ινστιτούτο Αλιείας του Κόλπου και της Καραϊβικής ανταποκρίνεται στην επείγουσα ανάγκη του τουριστικού τομέα για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του επαναλαμβανόμενου φαινομένου.

«Η νέα αφίσα sargassum του GCFI περιέχει πρακτικές οδηγίες για τους ιδιοκτήτες, τους διαχειριστές και το προσωπικό παραθαλάσσιων ξενοδοχείων, θέρετρων και παράκτιων ιδιοκτησιών που αντιμετωπίζουν πώς να ανταποκριθούν στην εισροή sargassum», εξηγεί η Emma Doyle, Αντιπρόεδρος του Κόλπου και της Καραϊβικής. Ινστιτούτο Αλιείας.

«Τι πρέπει να γνωρίζετε, συμβουλές για το πότε να αναλάβετε δράση, τι να κάνετε και τι να μην κάνετε – η αφίσα συγκεντρώνει μαθήματα που έχουν μάθει πολλά άτομα και επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή από το 2011. Παρέχει ορθή καθοδήγηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση η πρόκληση του σαργασσού προστατεύοντας παράλληλα τις παραλίες μας, το παράκτιο περιβάλλον και τη θαλάσσια άγρια ​​ζωή για ένα βιώσιμο τουριστικό μέλλον».

Μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.gcfi.org/sargassum-influx/ για να κατεβάσετε την εκτυπώσιμη αφίσα ή ένα μικρότερο ψηφιακό αρχείο για ηλεκτρονική χρήση. Παρακαλούμε κοινοποιήστε την αφίσα ελεύθερα και ευρέως. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε [email protected].

Bir cevap yazın